Sulasuolareaktori


SULASUOLAREAKTORI on on eräänlainen ydinreaktorityyppi, jossa polttoaine on nestemäisessä muodossa. Sulasuolareaktori toimii samalla lämmönvälittäjäaineena, ja se on tyypiltään hyötöreaktori, eli se tuottaa fissiilin ydinpolttoaineen toisesta epäfissiilistä, mutta fertiilistä aineesta, jotka sitten osallistuvat fissioon ja energiantuotantoon. Hyötöreaktorin kuten sulasuolareaktorin tärkein ominaisuus on sen kyky käyttää polttoaineenaan yleisiä ja siten halpoja ja riittoisia aineita kuten toriumia (josta kohta lisää). Wikipedia


Edellä mainittu vaikea ammattisanastollinen kappale ei kokonaisartikkelin kannalta ole merkittävä. Oleellista on, että reaktori vaimentaa radioaktiivista hajoamista ja laskee lämpötilaa itsekseen. Kun taas tässä tutussa perinteisessä ydinreaktorityypissämme lämpötilan nousua ja painetta reaktoriastiassa on tarkkailtava koko ajan, ja jos lämpötila ja paine alkavat kohoamaan, on valvomassa vuorossa olevien ihmisten pyrittävä hillitsemään ketjureaktiota, jottei reaktioastia räjähdä rikki.

Tällaisessa häiriötilanteessa kuuma suola sulattaa eräänlaisen sulkutulpan, joka pidetään jäässä normaalisti. Tällöin suola valuu suuriin maanalaisiin varastosäiliöihin, joissa se leviää laajalle alueelle. Näin sulasuolareaktori on täysin automaattisesti lakkauttanut polttoaineen ydinreaktiot. Hyvää tässä on, että useampikin kaveri täällä Suomen ydinvoimaloissa voi olla huoletta puolen tunnin tirsoilla. viittaus, Yle


Sulasuolareaktorin toimintaperiaate


Sulasuolareaktori toimii seuraavanlaisesti... [KESKEN]


MUITA mahdollisia hyviä puolia tällaisessa sulasuolareaktorissa on, että siinä on mahdollista käyttää kaasulla toimivaa turbiinia, polttoainetta voidaan lisätä, huoltaa ja vaihtaa ilman reaktorin sammuttamista, pieniä voimaloita voidaan valmistaa tehtaissa, eikä sen ylle ole tarvetta rakentaa suurta suojarakennusta, koska ei ole vesihöyryräjähdyksen vaaraa kuten kevytvesireaktorissa; ja että sen tehoa voidaan säätää tarvittaessa nopeastikin.

Sulasuolareaktorin merkittävänä etuna vielä, että siinä voidaan hyödyntää uraani-235:ta, joka on jäänyt nykyisiltä ydinvoimailtamme yli niiden käytettyä polttoainesauvansa loppuun. Näin maailman ydinjätevarannot pienenevät huomattavasti, mikä on tietysti erittäin hienoa.

 

RAUHAA kun tietenkin kaikki toivovat, näissä fissiotuotteissa ei ole fissiilejä aineita, joten tästä kamasta ei kyllä ydinaseita tehtailla. Toivottavasti itäiselle naapurille ne nykyiset 6375 varmistettua riittää. Ei sillä, etteikö jo sadalla ydinkärjellä saisi Maan niin pahaan solmuun, että mahdolliset seuraavat sodat käytäisiin tikuilla ja kepeillä, kuten Einstein joskus sanoi. Ihan samaa kylläkin voisi sanoa tuonne rapakon toiselle puolelle.